dimarts, 29 de novembre del 2011

A l’altra banda del mirall
hi ha tot el món a l’inrevés:
allà t’he deixat d’estimar
i jo m’estimaré molt més.
En full de plata,
tota nua, la pluja,
s'escriu ben fina.